Акція

днів
годин
хвилин
секунд
з 15 березня
по 31 травня
nutrof

Лазерна стимуляція при нутрієнтній підтримці в лікуванні акомодативної астенопії у студентів з вегетативною дисфункцією

Laser Stimulation with Nutrient Support in the Treatment  of Accommodative Asthenopia in Students with Autonomic  Dysfunction

 

Гузун О.В., Храменко Н.І., Духаєр Шакір, Бушуєва Н.М.
Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова Національної Академії Медичних Наук України, Одеса, Україна

Guzun O., Khramenko N., Dukhayer Shakir, Bushueva N.
Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy of the National Academy of Medical Sciences of  Ukraine, Odesa, Ukraine

 

Резюме

Мета. Оцінити ефективність курсу лазерної стимуляції та нутрієнтної терапії у лікуванні студентів з акомодативною астенопією, ускладненою вегетодисфункцією.

Матеріал і методи. Проведено комплексне обстеження і лікування 44 студентів з астенією (88 очей) віком від 18 до 27 років з ознаками акомодативної астенопії. Перша група – 23 студенти (46 очей) і 2-а група – 21 (42 ока). Всім студентам був проведений курс лазеростимуляції (ЛЗ) з використанням діодного лазера (10 щоденних сеансів виконувались на приладі СМ-4.3, λ = 650 нм, W = 0,4 мВт / см², t = 300 с.). Студентам 2-ї групи після ЛЗ був рекомендований протягом 3 місяців вітамінно-антиоксидантний комплекс Нутроф® Форте по 1 капсулі 1 раз на день.

Результати та обговорення. Курс діодної лазерної стимуляції та застосування вітамінно-антиоксидантного комплексу Нутроф® Форте протягом 3 місяців у студентів з акомодаційною астенопією та вегетативною дисфункцією нормалізує тонус внутрішньоочних судин на 24,6%, відновлює резерви акомодації у 70,6%, зорову працездатність у 78,9 %, шляхом зменшення максимальної та мінімальної площі зіниць під час акомодаційної конвергенції на 14,4% і 15,4% згідно з даними пупілографії відбувається нормалізація балансу функціонування симпатичної та парасимпатичної частини ВНС, що іннервують циліарний м’яз. На тлі приймання Нутроф® Форте зменшуються прояви астенії у 60,1% студентів за візуальною аналоговою шкалою астенії VAS-A на 27,3%, нормалізується стан вегетативної нервової системи за шкалою оцінки вегетативних розладів – на 20% та індексу Кердо – на 32%.

Висновки. Курс діодної лазерної стимуляції та застосування вітамінно-антиоксидантного комплексу Нутроф® Форте протягом 3 місяців дозволяє поліпшити загальне самопочуття і професійну активність студентів з астенопією та вегетативною дисфункцією, створює умови для поліпшення здоров’я, підвищення якості навчання і поліпшення кар’єрних можливостей.

Ключові слова: порушення акомодації, пупілограф, діодна лазерна стимуляція, нутрієнтна підтримка, Нутроф®.

 

Abstract

Purpose. To evaluate the effectiveness of a course of laser stimulation and nutritional therapy in the treatment of students with accommodative asthenopia complicated by autonomic dysfunction.

Materials and methods. We performed comprehensive examination of 44 students (88 eyes), aged 18 to 27, with accommodative asthenopia. There were two groups: group 1, 23 students (46 eyes); group 2, 21 students (42 eyes). All eyes (1st and 2nd group) underwent 10 every-day sessions of diode laser stimulation (LS) (wavelength, 650 nm; irradiance, 0.4 mW/sm2; t=300 s). Nutrof® Forte was recommended additionally for students of 2nd group after LS, with scheme 1 capsule 1 time per day for 3 months, for a comparative assessment of the effectiveness of treatment.

Results and discussion. The course of laser stimulation and the use of Nutrof® Forte vitamin-antioxidant complex for 3 months in students with accommodative asthenopia and autonomic dysfunction normalized intraocular vessels tone by 24.6%, restored the accommodation reserves in 70.6% of students, visual ability to work in 76.5% students, and due to reducing the maximum and minimum pupil area during accommodative convergence by 14.4% and 15.4% according to pupillography normalized the balance of the functioning of the sympathetic and parasympathetic parts of the autonomic nervous systems innervating the ciliary muscle, and also reduced asthenia in 60.1% of students under Visual Analogue Scale of Asthenia (VAS-A) by 27.3%, normalized autonomic nervous system state under the Autonomic Disorders Assessment Scale – by 20% and the Kerdo index – by 32%.

Conclusions. The course of laser stimulation and the use of Nutrof® Forte vitamin-antioxidant complex for 3 months in students with accommodative asthenopia and autonomic dysfunction allow improve the general health and professional activity of students, reducing asthenopia with autonomic dysfunction creates conditions for improving health, improving the quality of learning and discovery career opportunities.

 

Вступ

В сучасних умовах низка факторів зовнішнього середовища, інтенсифікація і перебудова методів навчання, малорухливий спосіб життя, комп’ютеризація сприяють збільшенню кількості захворювань і функціональних порушень окремих органів і систем у студентів. Якісна професійна підготовка студентів неможлива без їх активної навчально-трудової, пізнавальної діяльності, що вимагає від студентів мобілізації волі, психофізичних і духовних сил.

Вегетативні розлади є однією з актуальних проблем сучасної медицини. Синдром вегетативної дисфункції (ВД), відповідно до Міжнародної класифікації хвороб, належить до групи порушень і розладів нервової системи.

ВД страждають до 90% підлітків і людей активного віку [3]. ВД виявляють у 71% студентів [4]. По цей час немає єдиної думки про патогенез порушень тонусу судин при ВД. Дані останніх років свідчать, що при ВД мають місце виражені порушення судинної регуляції та метаболізму. ВД може розвинутися внаслідок спадкової схильності в результаті впливу емоційних стресів, в періоди гормональних перебудов організму (період статевого дозрівання), як результат фізичних, розумових і емоційних перевантажень.

Сьогодні добре відомі властивості вітамінів як біологічних каталізаторів, що впливають на обмін речовин, фізичний і психічний розвиток студентів і забезпечують захист від несприятливих факторів навколишнього середовища [5]. Нині у продажу є велика кількість мультивітамінів — препаратів, що містять практично повний набір найважливіших мікронутрієнтів. Нашу увагу привернув препарат Нутроф® Форте, який є дієтичною добавкою до їжі, що містить вітаміни з антиоксидантними властивостями й мікроелементи, каротиноїди лютеїн і зеаксантин, омега-3 незамінні жирні кислоти, екстракт винограду Vitis Vinifera, що містить 5% ресвератролу, що має антиоксидантну, нейро-, кардіо- та вазопротекторну дію.

J.M. Stringham зі співавт. (2017) показали, що тривале вживання каротиноїдів призводить до значного підвищення оптичної щільності макулярного пігмента, зменшення напруги та втоми очей, а також поліпшенню якості сну [6].

Наші попередні дослідження показали, що ресвератрол нормалізує тонус внутрішньоочних судин [7].

 

Мета дослідження

З огляду на важливість здоров’я очей в успішній освіті та вплив астенопії на зорову діяльність, зниження якої призводить до погіршення навчання і зниження якості життя студентів, ми поставили за мету оцінити ефективність курсу лазерної стимуляції та нутрієнтної терапії в лікуванні студентів з акомодаційною астенопією, ускладненою вегетодисфункцією.

 

Матеріали та методи

Проведено комплексне обстеження і лікування 44 студентів з астенією (88 очей) віком від 18 до 27 років з ознаками акомодативної астенопії. Перша група – 23 студенти (46 очей) і 2-а група – 21 (42 ока). Більшість студентів не мали надмірну вагу. Понад чверть студентів повідомили, що вони фізично активні, роблять вправи кілька разів на тиждень. Більш ніж половина опитаних студентів повідомили про використання комп’ютера протягом 4 і більше годин на день. Не було статистичних відмінностей між студентами з астенопією обох груп за віком, статтю, фізичним вправам, палінням або вживанням алкоголю (P> 0,05).

Всім студентам був проведений курс лазеростимуляції (ЛС) з використанням діодного лазера (10 щоденних сеансів виконувалися на приладі СМ-4.3, λ = 650 нм, W = 0,4 мВт / см², t = 300 с). Студентам 2-ї групи після ЛС був рекомендований протягом 3 місяців вітамінно-антиоксидантний комплекс Нутроф® Форте по 1 капсулі 1 раз на день. Всім студентам був рекомендований здоровий спосіб життя (дозоване зорове навантаження; гімнастика для очей; збалансоване харчування, відмова від алкоголю і куріння, фізична активність і повноцінний сон).

З огляду на наявність у студентів астенопічних та астенічних скарг, ми вважали за необхідне проведення як офтальмологічного обстеження, так і оцінки рівня функціонування вегетативної нервової системи.

Функціонально-діагностичне обстеження до і після 3 місяців лікування включало візометрію, рефрактометрію, ультразвукову діагностику, пахіметрію, біомікроскопію, визначення світлової чутливості (СЧ) фотопічної аферентної системи, оцінку резервів акомодації (РА) за А.І. Дашевським, об’ємні показники кровонаповнення (RQ, ‰) і тонусу внутрішньоочних судин (α / t1,%) за даними комп’ютерної реоофтальмографії (РОГ). Дослідження зіничних реакцій проводилося за допомогою комп’ютерного пупілографу «ОК2» [8, 9].

При проведенні дослідження застосовувалися такі методи оцінки вегетодисфункції:

 • Шкала оцінки вегетативних розладів, що оцінює 11 ознак вегетативної дистонії [10, 11].
 • Розрахунок вегетативного індексу Кердо (ВІК):

ВІК = (1 – Д / ЧСС) × 100,

де ВІК – вегетативний індекс Кердо,

Д – величина діастолічного тиску;

ЧСС – частота серцевих скорочень за 1 хв.

Методи оцінки астенії:

 • Візуальна аналогова шкала (ВАШ) астенії. Бал 0 відповідав відсутності стомлюваності, в 10 балів оцінювалася максимальна стомлюваність.
 • Візуальна аналогова шкала астенії VAS-A (a Visual Analogue Scale measuring fatigue), дає можливість отримати кількісну оцінку суб’єктивної важкості стану за трьома параметрами: психічна астенія, соматична астенія, порушення соціального функціонування. Шкала ранжована від 0 (дуже гарне самопочуття) до 10 (надмірно виснаження) таким чином, що більш високий бал свідчить про більшу вираженість астенії.

За допомогою цих шкал можливо при мінімальних витратах часу обстежити велику кількість студентів. Варто зазначити, що робота з опитувальниками не викликає ускладнень і дозволяє студентам самим оцінювати рівень вираженості астенії.

Аналіз отриманих даних проводили за допомогою програмного забезпечення Statistica 10.0 (StatSoft, Inc.).

Результати виражали як число, відсоток (%), використовуючи таблиці частот; середнє значення (M) і помилка середнього (m). Нормальність безперервного розподілу даних була перевірена за допомогою критерію

Шапіро-Уілка. Отримані результати аналізувались з використанням непараметричного тесту Уілкоксона, рангового кореляційного аналізу Спірмена (rs). Значення р <0,05 вважалися статистично значущими.

 

Результати та обговорення 

Проведені обстеження показали позитивну динаміку зорових функцій і роботи акомодаційного апарату очей, значимо виражену в групі студентів, які приймають протягом 3 місяців вітамінно- антиоксидантний комплекс Нутроф® Форте (2-а група). Зниження негативного сферичного компонента оптимальної корекції відзначено в 29,5% (1-а група) і 30,2% (2-а група) випадків, в середньому на 0,27 дптр в обох групах (табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка показників зорового аналізатора у студентів на тлі застосування Нутроф® Форте (група 2) і в групі контролю (група 1)

Примітки:

RQ, ‰ – об’ємне пульсове кровонаповнення ока;
α / t1,% – показник еластотонічних властивостей судин ока;
р — рівень значущості відмінностей.

Table 1
Dynamics of indicators of the visual analyzer among students on the background of Nutrof® Forte application (group 2) and in the control group (group 1)

Notes:

RQ, ‰ – volumetric pulse blood filling of the eye;
α/t1, % – index of elastotonic properties of eye vessels;
Pupillography: S max, mm2 – maximum pupil area; S min, mm2 – minimum pupil area;
р – the level of significance of the differences.

Відзначено поліпшення функціонального стану акомодаційного апарату очей. Нормальні показники РА відновлені в 51,1% (на 0,16 дптр) і 70,6% (на 1,06 дптр, р <0,05) випадків відповідно.

При огляді очного дна у всіх студентів обох груп був відзначений судинний спазм. За даними РОГ через 3 місяці обстеження значущих змін кровообігу відзначено не було. Однак слід констатувати значуще — на 24,6% (з 24,82 ± 1,25% до 18,71 ± 0,75%) – зниження тонусу внутрішньоочних судин у студентів на тлі приймання вітамінно-антиоксидантного комплексу, в 1-й групі цей показник (α / t1) не зазнав істотних змін, ці дані узгоджуються з нашими попередніми дослідженнями, де показано, що вітамінно-антиоксидантний комплекс, що містить ресвератрол (1 мг) нормалізує тонус внутрішньоочних судин [12].

Недостатнє кровопостачання є одним з основних механізмів, що призводить до ослаблення акомодації. У дослідженнях Т.М. Кисельової зі співавт. (2013) було показано значуще збільшення реографічного коефіцієнту на 66% і зниження симптомів астенопії після курсу транссклеральної лазеростимуляції циліарного тіла [13]. Лазерне випромінювання різних параметрів ефективно як у студентів з астенопією та вегетодисфункцією, так і у пацієнтів з віковими ураженнями сітківки в залежності від морфофункціональних показників [14].

За даними пупілографії через 3 місяці після курсу лікування під час акомодаційної конвергенції в групі з Нутроф® Форте виявлено значуще зменшення максимальної площі зіниць на 14,4% (з 23,2 ± 1,14 до 20,2 ± 1,11) мм 2 і мінімальної – на 15,4% (з 19,2 ± 0,91 до 16,2 ± 1,14) мм 2. Спостереження через 3 місяці показали нормалізацію балансу функціонування симпатичної і парасимпатичної частини ВНС, яка іннервує циліарний м’яз, в групі студентів на тлі застосування вітамінно-антиоксидантного комплексу Нутроф® Форте. У 1-й групі студентів через 3 місяці значущих змін не спостерігалося.

За даними анкетування, зменшення зорового стомлення — астенопії, поліпшення чіткості, яскравості зображення, підвищення зорової працездатності через 3 місяці було відзначено у 23,5% і 78,9% (р <0,05) випадків відповідно в 1-й і 2-й групах.

За даними анкетування, зменшення астенічних скарг, зниження стомлюваності, дратівливості, пітливості долонь, підвищення концентрації уваги та загальної працездатності через 3 місяці визначалося в 84,2% – у 2-й і 70,6% – в 1-й групі.

Рис. 1. Динаміка максимальної площі зіниць під час акомодаційної конвергенції до і після 3 місяців лікування в 1-й і 2-й групах студентів
Fig. 1. Dynamics of the maximum pupils’ area during accommodative convergence before and after 3 months of treatment in the 1st and 2nd groups of students

Рис. 2. Динаміка мінімальної площі зіниць під час акомодаційної конвергенції до і після 3 місяців лікування в 1-й і 2-й групах студентів
Fig. 2. Dynamics of the minimum pupils area during accommodative convergence before and after 3 months of treatment in the 1st and 2nd groups of students

Автори E.R. Bovier і B.R. Hammond (2015) у своєму рандомізованому плацебо-контрольованому 4-місячному дослідженні показали, що швидкість візуальної обробки у молодих здорових людей збільшується під впливом лютеїну і зеаксантину [15].

У перші місяці спостереження вегетативні дисфункції мали місце в обох групах, причому за шкалою ВАШ у першій групі середній бал дорівнював 4,89 і в другій – 4,94 (табл. 2). До 3-го місяця спостереження він зберігався у 94,7% і 82,4% студентів відповідно, і його тяжкість за шкалою ВАШ мала тенденцію до зниження в 1-й групі на 4,5%, а у 2-й (групі Нутроф ® Форте) він істотно знизився на 27,3% (р <0,05).

Таблиця 2
Динаміка показників астенії та вегетодисфункції у студентів на тлі приймання Нутроф® Форте і в групі контролю

Примітка: р – рівень значущості відмінностей.

Table 2
Dynamics of asthenia and vegetative dysfunction indicators in students of the 1st control group and 2nd group (with Nutrof® Forte supplementation)

Notes: р – the level of significance of the differences

За шкалою оцінки вегетативних розладів, що оцінює 11 ознак вегетативної дистонії, на початку обстеження було відмічено підвищення показника в обох групах до 29,95 ± 1,57 бала — в 1-й групі й до 28,88 ± 1,8 бала — у 2- й, через 3 місяці обстеження дані шкали показали незначне зниження на 10,5% в 1-й групі та значуще на 20% зниження у 2-й – до 24,06 ± 1,2 бала, що практично стабілізує і нівелює ознаки вегетативної дисфункції.

Інтерпретуючи дані вегетативного індексу, можна відзначити у всіх студентів, які брали участь в цьому дослідженні, переважання симпатичного впливу вегетативної нервової системи, і в середньому цей показник склав 18,32 ± 1,29 – в 1-й групі та 16,94 ± 1,3 – у 2-й. Після 3 місяців при проведенні повторного обстеження була відзначена тенденція до зниження вегетативного індексу Кердо в 1-й групі на 7%, а у 2-й групі — значне зниження ВІК на 32,3% (р <005). В результаті у студентів другої групи цей індекс після 3 місяців терапії з Нутроф® Форте виявився всього на 12,8% вище повної вегетативної рівноваги (ейтонії) в серцево-судинній системі.

Таким чином, при прийманні вітамінно-антиоксидантного комплексу Нутроф® Форте знизилася активність симпатичної ланки вегетативної нервової системи, дані ВІК наблизилися до нормотонії. Це можна пояснити впливом омега-3 жирних кислот на вегетативну нервову систему, що проявляється у вигляді підвищення вагального тонусу і зменшення ризику аритмій [15].

В процесі аналізу виявлено, що на тлі підтримуючого курсу вітамінно-антиоксидантного комплексу Нутроф® Форте протягом 3 місяців визначається помірний позитивний кореляційний зв’язок між поліпшенням кровонаповнення внутрішньоочних судин і підвищенням гостроти зору і РА (rs = 0,45, rs = 0,34 р <0,01 відповідно); високий кореляційний зв’язок між поліпшенням кровонаповнення внутрішньоочних судин і зменшенням показників вегетативних розладів за шкалою їх оцінки, а також нормалізацією показника вегетативного індексу Кердо (rs = 0,76, rs = 0,65, р <0,05 відповідно). Зворотній кореляційний зв’язок тонусу внутрішньоочних судин і показника вегетативних розладів (rs = 0,59, р <0,05). Курс лікування сприяв зменшенню максимальної та мінімальної площі зіниць при акомодаційній конвергенції, що свідчило про нормалізацію сегментарного вегетативного балансу і характеризується кореляційним зв’язком із зоровими функціями: показниками візометрії та резервів акомодації (rs = -0,35, rs = 0,31, р <0, 05 відповідно).

Наші дані узгоджуються з даними літератури, в яких був виявлений ​​помірний кореляційний зв’язок між хорошим сном, психічним статусом і споживанням зелених листових овочів у користувачів комп’ютера з астенопією. [16]. А також з даними про вплив лютеїну і зеаксантину на збільшення швидкості візуальної обробки (часової контрастної чутливості) у молодих здорових людей в рандомізованому плацебо-контрольованому дослідженні авторів E.R. Bovier і B.R. Hammond (2015) [17] і підвищення ефективності передачі нейрональних сигналів в зоровому аналізаторі [18], а також поліпшення когнітивної функції у молодих здорових людей [19].

 

Висновки

Застосування вітамінно-антиоксидантного комплексу Нутроф® Форте протягом 3 місяців у студентів з акомодаційною астенопією та вегетативною дисфункцією нормалізує тонус внутрішньоочних судин на 24,6%, відновлює резерви акомодації у 70,6%, зорову працездатність у 78,9%, а внаслідок зменшення максимальної та мінімальної площі зіниць під час акомодаційної конвергенції на 14,4% і 15,4% за даними пупілографії відбувається нормалізація балансу функціонування симпатичної та парасимпатичної частини ВНС, яка іннервує циліарний м’яз. Також на тлі приймання Нутроф® Форте зменшуються прояви астенії у 60,1% студентів за візуальною аналоговою шкалою астенії VAS-A на 27,3%, нормалізується стан вегетативної нервової системи за шкалою оцінки вегетативних розладів – на 20% й індексу Кердо – на 32%.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

 

Література

 1. Yekta A.A., Khabazkhoob M., Hashemi H., Ali S.B., Ostadimoghaddam H., Najafi A., Heravian J. (2017) The prevalence of asthenopia and its determinants in a population of university students. Acta Ophthalmologica, vol. 95. Available at: https://doi.org/10.1111/j.1755-3768.2017.0F008.
 2. Evtushenko A., Kozak L., Kochina M. (2016) Otsenka struktury mezhdu funktsyonalnymi pokazatelyami operatorov pri zritelnom kontakte [The assessment of connection structure between the functional indexes of PC operators during the visual work with factor models’ use]. Kibernetika i vychislitelnaya tekhnika, no 185, pp. 60–76.
 3. Manak N., Gayduk V. (2001) Svyaz mezhdu funktsionalnoy i organicheskoy patalogiey v kardiologii [Connection between functional and organical patalogy in cardiology]. Zdravookhranenie, no 12, pp. 24–26.
 4. Hashemi H., Saatchi M., Yekta A., Ali B., Ostadimoghaddam H., Nabovati P., Aghamirsalim M., Khabazkhoob M. (2019) High Prevalence of Asthenopia among a Population of University Students. J Ophthalmic Vis Res., vol. 14, no 4, рр. 474–482. Published online 2019 Oct 24. doi: 10.18502/jovr.v14i4.5455
 5. Namazova L., Gromova O. (eds.) (2003) Vitaminy i mineraly v sovremennoy klinicheskoy meditsine. Vozmozhnosti lechebnykh i profilakticheskikh tekhnologiy [Vitamins and minerals in the contemporary clinical medicine. Opportunities of healing and prophylactical technologies]. Moscow: KMK. (in Russian).
 6. Stringham J.M., Stringham N.T., O’Brien K.J. (2017) Macular Carotenoid Supplementation Improves Visual Performance, Sleep Quality, and Adverse Physical Symptoms in Those with High Screen Time Exposure. Foods, vol. 6, no 7, pp. 47. Available at: https://doi.org/10.3390/foods6070047.
 7. Konovalova N., Khramenko N., Guzun O. (2016) Effektivnost konservativnogo lecheniya i stabilizatsii zritelnykh funktiy u bolnykh vozrastnoy degeneratsiey makuly [Efficiency of conservative treatment and stabilization of visual functions of patients with age-related macular degeneration]. Ophtalmology. Eastern Europe, vol. 2, no 6, pp. 240–248.
 8. Bushuieva N., Duhaer Shakir, Kulbida M., Slobodianyk S. (2017) Osobennosti zrachkovykh reaktsiy s uchetom balansa vegetativnoy innervatsii organa zreniya u zdorovykh detey i podrostkov [Features of pupillary reactions, taking into account the balance of the autonomic innervation of the organ of vision in healthy children and adolescents]. Ophtalmology. Eastern Europe, vol. 7, no 5, pp. 524–531.
 9. Bushuieva N., Ushan O., Duhaer Shakir (2005) Sposib diahnostiki porushen’ akomodatsiyno-zinychnoi systemy. Deklaratsiinyi patent na korysnu model’ № 6231 A61F9/00 15.04.2005. Biul. № 4 [Method for diagnosing disorders of accommodative pupillary system. Utility model patent № 6231 A61F9/00 15.04.2005. Biul. no. 4]. (in Ukrainian).
 10. Veyn A. (ed.) (2003) Vegetativnyye rasstroystva: Klinika, diagnostika, lecheniye [Vegetative disorders: clinic, diagnostic, healing]. Moscow: «Meditsinskoye informatsionnoye agentstvo». 752 p. (in Russian)
 11. Solovyeva A., Danilov A., Haspekova N. (2003) Metody issledovania vegetativnoy nervnoy sistemy [Method of research of vegetative nervous system]. Vegetativnyye rasstroystva: Klinika, diagnostika, lecheniye. pp. 44 102. Moscow: «Meditsinskoye informatsionnoye agentstvo».
 12. Guzun O., Khramenko N. (2018) Effektivnost lazernoy stimulyatsii i nutrientnoy terapii v lechenii astenopii studentov [The effectiveness of laser stimulation and nutrient therapy in the treatment of asthenopia of students]. Oftalmol. zhurn., 1, pp. 19–25.
 13. Kiseleva T., Tarutta E., Tarasova N. (2013) Issledoavanie pokazateley gemodinamiki v sosudakh glaza na fone kompleksonogo lecheniya blizorukossti [Ocular hemodynamic changes after complex non-surgical treatment of myopia]. Regionarnoe krovoobrashchenie i mikrotsirkulatsiya, vol. 12, no 4, pp. 20–23.
 14. Fedchenko S. A., Zadorozhnyy O. S., Korol A. R. (2017) Effektivnost mikroimpulsnoy lazernoy (577 nm) koagulyatsii pigmentnogo epiteliya setchatki u bolnykh vozrastnoy makulopatiyey v zavisimosti ot morfofunktsionalnykh osobennostey [Efficacy of 577-nm retinal pigment epithelium laser photocoagulation in age-related maculopathy patients with various extents of morphological and functional loss]. Oftalmol. zhurn., 5, pp. 45-49.
 15. Christensen J.H., Schmidt E.B. (2007) Autonomic nervous system, heart rate variability and n-3 fatty acids. Journal of Cardiovascular Medicine, vol. 8, no 1, pp. 19–22.
 16. Han C.C., Liu R., Liu R.R., Zhu Z.H., Yu R.B., Ma L. (2013) Prevalence of asthenopia and its risk factors in Chinese college students. International journal of ophthalmology, vol. 6, no 5, pp. 718–722. Available at: https://doi.org/10.3980/j.issn.2222-3959.2013.05.31.
 17. Bovier E.R., Hammond B.R. (2015) A randomized placebo-controlled study on the effects of lutein and zeaxanthin on visual processing speed in young healthy subjects. Archives of biochemistry and biophysics, vol. 572, pp. 54–57. Available at: https://doi.org/10.1016/j.abb.2014.11.012.
 18. Stahl W., Sies H. (2001) Effects of carotenoids and retinoids on gap junctional communication. BioFactors, vol. 15, pp. 95–98.
 19. Renzi-Hammond L.M., Bovier E.R., Fletcher L.M., Miller L.S., Mewborn C.M., Lindbergh C.A., Baxter J.H., Hammond B.R. Jr. (2017) Effects of a Lutein and Zeaxanthin Intervention on Cognitive Function: A Randomized, Double Masked, Placebo-Controlled Trial of Younger Healthy Adults. Nutrients, vol. 9, article no. 1246. Available at: https://doi.org/doi:10.3390/nu9111246.

Джерело:

«Ophthalmology. Eastern Europe», 2020, volume 10, № 3
«Офтальмология. Восточная Европа», 2020, том 10, № 3